Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

GNP Energy

Uavhengig strømleverandør i Skandinavia

Slik tok den norske strømstartupen GNP Energy over Norden

Strømstartupen GNP Energy ble etablert i Norge i 2010, og er i dag en uavhengig strømleverandør som arbeider i alle de nordiske landene. Slik ble det unge strømselskapet en sterk utfordrer i kraftbransjen.

GNP Energy: Derfor er vannkraft den mest effektive energikilden

Av all energiproduksjon har vannkraft det største potensialet som energieffektiv kilde. Det aller mest lønnsomme er å modernisere eldre vannkraftverk.

Å være kvinnelig leder i mannsdominert bransje – GNP Energy

Både energinæringen og strømbransjen generelt er mannsdominerte bransjer. GNP Energy er et av strømselskapene som arbeider med å få opp andelen kvinnelige søkere på tvers av avdelingene.

Slik bygger du tillit mellom ansatte og ledere

Tillit er både en del av forretningsideen til GNP Energy, og noe de jobber med hver dag innad i bedriften. Her får du noen punkter på hvordan du bygger tillit mellom ansatte og ledere.

Slik bevarer GNP Energy startupkulturen

Målet for enhver nystartet bedrift er å komme seg ut av oppstartsfasen, og bli levedyktig. Likevel er det mange selskaper som fortsetter å dyrke gründermiljøet i mange år etter oppstarten. Hvorfor er det slik?

Om GNP Energy

GNP Energy er en uavhengig strømleverandør på det skandinaviske markedet. Selskapet opererer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har hovedkontor i vakre Sandefjord i Norge. 

Målet er å tilby forutsigbarhet og lavest mulig strømkostnader over tid for våre kunder. Vi ønsker å være en ledende aktør innen fremtidsrettet og bærekraftig energiproduksjon, derfor satser vi på vannkraft fra lokale produsenter i landene vi opererer i. Velger du GNP Energy utfordrer du de store og veletablerte selskapene, samtidig som du støtter lokale aktører.

GNP Energy er et 100% privateid holdingselskap.


Om oss

GNP Energy er en uavhengig strømleverandør på det skandinaviske markedet.

Mer om oss