Design a site like this with WordPress.com
Get started

Om GNP Energy

GNP Energy er en uavhengig strømleverandør på det Skandinaviske markedet, og ble opprettet i 2010. Du finner oss i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy’s hovedkontor ligger i Norge. 

GNP Energy har ikke egen kraftproduksjon, vårt mål er å tilby forutsigbarhet og

Målet er å tilby forutsigbarhet og lavest mulig strømkostnader over tid for våre kunder. Vi ønsker å være en ledende aktør innen fremtidsrettet og bærekraftig energiproduksjon, derfor satser vi på vannkraft fra lokale produsenter i landene vi opererer i. Velger du GNP Energy utfordrer du de store og veletablerte selskapene, samtidig som du støtter lokale aktører.

GNP Energy er et 100% privateid holdingselskap.

Advertisement
%d bloggers like this: